051/25 05 26 info@sidegro.be
Breekwerf gesloten
Containerservice gesloten

Recyclagepark

 

Klanten kunnen hun materiaal brengen of afhalen bij Sidegro bvba, maar wij kunnen het ook altijd leveren of ophalen bij u. Ook voor wat betreft breekwerf/recyclage zorgen wij ervoor dat alles veilig en conform de regels gebeurt. Al onze materialen dragen dan ook een Certiprocertificaat én CE-keuring!

  U kan bij ons terecht voor verschillende diensten inzake breekwerf/recyclage:

  • Breken van steenpuin, gewapend en ongewapend beton, aarde, gemengd afval en groenafval
  • Zeven van aarde met steenpuin
  • Storten van groenafval, boomwortels, snoeihout,
  • Uitsorteren van gemengd afval
  • Afhalen van certipro-gekeurd gebroken mengpuin, betonpuin en zeefzand

  Acceptatievoorwaarden

  Steenpuin:

  Enkel zuiver steenpuin toegelaten

  Geen: grond, asbest, plastiek, gyproc, papier, etensresten, ytong … elke vorm van verontreiniging

  Aarde en steenpuin:

  Geen: asbest, plastiek, gyproc, ytong, papier, etensresten … elke vorm van verontreiniging

  Hout:

  Zuiver hout, zonder glas, geen gedrenkt hout

  Restafval:

  Verboden: residusortering bedrijfsafval, resten van verf, inkt, vernis, hars, solventen, oliën, mazout, koelvloeistof, absorbentia, antivries, remvloeistof, verpakkingen verontreinigd met een van deze producten, asbest, batterijen, computerschroot, bruin- en witgoed, filtermatten, geneesmiddelen, labo afval, medisch afval, oliefilters, spuitbussen, tl lampen, korrel- en vliegassen, autobanden, glas, radioactief afval, afval met explosiegevaar, dierlijk afval, alle afval verboden op een stortplaats klasse 2

  DUS AEEA (ELEKTRISCHE APPARATEN) ZEKER NIET BIJ RESTAFVAL !!!!

  • Afvalstoffen moeten droog en ongebroken worden aangeleverd
  • Afvalstoffen moeten maximaal gesorteerd worden

  De afvalstoffen en sortering hiervan moeten voldoen aan Artikel 4.3.2 van Vlarema betreffende de bedrijfsafvalstoffen.